דרושים שותפים לפרויקט יערות מאכל

פרמקלצ'ר

בחזוננו אנו רואים רשת של אתרים בהם מטופחים חורשי מאכל ים-תיכוניים, אשר לאחר ביסוסם הם כמעט ואינם דורשים תשומות מים ואנרגיה לא מתחדשת. לכן הם מהווים אסטרטגיה מצוינת בניסיון להתמודד עם משבר מרובע: אקלימי, אנרגטי, אקולוגי וכלכלי.

במאמרים האחרונים שפרסמנו עסקנו בתהליך התכנון של יער המאכל אצלנו בקדרון וגם סקרנו נושאים שאנו עוסקים בהם בשלב זה כמו שימור נגר, ריבוי עצים ושימוש במיקרואורגניזמים.

אך מבחינתנו, השטח שלנו הוא רק חלק מחזון רחב הרבה יותר, חזון אשר נובע מתוך השקפת עולמנו והאופן בו אנו תופסים אקולוגיה, כלכלה, תרבות ועוד.

בחזוננו אנו רואים רשת של אתרים בהם מטופחים חורשי מאכל ים-תיכוניים, אשר לאחר ביסוסם הם כמעט ואינם דורשים תשומות מים ואנרגיה לא מתחדשת. לכן הם מהווים אסטרטגיה מצוינת בניסיון להתמודד עם משבר מרובע: אקלימי, אנרגטי, אקולוגי וכלכלי.

החגורה מהווה:

  • בטחון תזונתי בר- קיימא: מערכות אקולוגיות פוריות ועצמאיות המניבות מגוון רב של תוצרים – מזון, צמחי מרפא, עצה לבנייה, מספוא ועוד.
  • נדבך בדרך אל כלכלה בת קיימא: כלכלה הנובעת מתוך תפיסת שפע, שיתוף, והכרה בכל קשת הצרכים האנושיים.
  • שיקום אקולוגי: שימור מגוון מינים, קיבוע פחמן, החדרת מי תהום ועוד.
  • מקור לשיתוף פעולה בלתי אמצעי בין כל יושבי אגן הים-התיכון.

 רשת  של אתרים בהם מטופחים חורשי מאכל ים-תיכוניים

הפרויקט מהווה פלטפורמה לשיתוף – פעולה בין כל הגורמים המעוניינים לקדם את חזון זה. אין בכוונתנו לכונן ארגון סגור, היררכי אשר לוקח בעלות על רעיון או על יוזמות. אנו מאמינים כי המידע צריך להיות חופשי, שיתופי הפעולה והיוזמות צריכים להתקיים בצורה עצמאית, ושכל האנשים המעורבים יוכלו להתפרנס בכבוד.

אנו מרגישים שמאז שהתחלנו לדבר על הנושא, לכתוב עליו, ללמוד אותו, הרבה מאוד אנשים פונים אלינו עם רצון לקחת בזה חלק בצורות שונות.

זה מאוד משמח, אנחנו מרגישים שהיה איזה שהוא רעב סמוי לדבר, וברגע שהסכר נפרץ הדברים מתחילים לזרום הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מספיקים לעכל ולעבד…

אז במהלך השנה האחרונה ישבנו שעות רבות להבין איך פורטים את החזון הזה למטרות ברורות. או במילים אחרות, מה צריך לקרות על מנת שתקום חגורת יערות מאכל ים תיכוניים?

השתמשנו בטכניקות של mind maping ובעוד תרגילי תכנון מעולם הפרמקלצ’ר ומעולם הקואוצ’ינג, ופרטנו את החזון לתחומים שונים. לכל תחום כתבנו מטרות ויעדים.

זהו סיכום התחומים העיקריים:

מחקראנו מכוונים לכך שיתקיים מחקר מקיף בתחום, וגם לייצר שילוב בין מחקרים קיימים בתחומי החקלאות הבת-קיימא ו-agroforestry (יערנות מאכל). זאת על מנת לפתח מודלים לחורשי מאכל ים תיכוניים, ליצור מאגר מידע בקוד פתוח ולתת אסמכתא אקדמית לכל העניין.

כיום כבר קיים שיתופעולה מחקרי עם מכון וולקני בנושא פטריית המיקוריזה.

פיתוח מודלים: מודלים אשר יסתמכו על המחקר והניסיון בשטח . מודלים שונים שמתאימים לקונסטלציות שונות (מודל חקלאי, מודל קהילתי, מודל עירוני ) אשר על בסיסם יהיה ניתן לבצע תכנון במקומות שונים למטרות שונות.

משאבים ומימון: אנו מודעים לכך שהאופן בו הכלכלה מתנהלת כיום, וסדר העדיפויות המניע את החקיקה והסבסוד של ממשלות , מקשים על הכדאיות הכלכלית גרידא של חורשי מאכל (זאת בלי להתייחס לתוצרים כגון איכות חיים, שירותים אקולוגיים, העצמה קהילתית וכו‘). לכן אנו מודעים לכך שיש לתמוך ולמצוא מקורות לתמיכה ראשונית במקימי חורשי מאכל. אנו מאמינים שבסופו של דבר על כל מערכת להיות בת קיימא ולא להסתמך על תרומות.

תמיכה ראשונית זו תגיע מגופים ומאנשים פרטיים אשר מבינים את חשיבות הנושא ורוצים לקדם אותו. המשאבים והמימון שיגיעו יופנו לתמיכה בהקמת חורשי מאכל.

כיום, כבר ישנה התקדמות בתחום: ישנו שיתופעולה עם פרויקט היער המשקי של משרד החקלאות אשר מסבסד קנייה של שתילי עצים מסוימים, וגם התחלה של שיתופעולה עם משרד החקלאות והתחנה לחקר הסחף בנושא סבסוד עבודות עפר לשימור נגר.

 קורס יערות מאכל בהנחיית איתי האובן

לימוד והכשרה: על מנת להקים חורשי מאכל יש ליצור מאגר של אנשי מקצוע בתחום. כבר עכשיו יש אנשי מקצוע רבים היכולים לתמוך בהקמת חורש מאכל, אך לדעתנו יש להכשיר אנשים באופן מכוון לנושא, על ידי יצירת מערך הכשרה ולימוד איכותיים .

עד כה ארגנו שני קורסים : קורס יערות מאכל בהנחיית איתי האובן, וקורס עבודות עפר לשימור מים בהנחיית דור חבקין. בהמשך מתוכננים קורסים נוספים אשר בתקווה יהפכו להיות תכנית הכשרה למתכנני חורשי מאכל. בין הקורסים המתוכננים: תכנון צמחייה ליער מאכל, ניהול משולב עם בעלי חיים, תזונת יער ועוד.

וקורס עבודות עפר לשימור מים בהנחיית דור חבקין.

ממשק מקוון: יצירת פלטפורמה אינטרנטית אשר תשרת את כל מטרות הפרויקט. כיום ישנו אתר אינטרנט בנושא אותו אנחנו מפעילים. באתר ישנו מידע מקצועי, מידע על פעילויות ועוד. כמובן שיש צורך לשפר את האתר ולהפוך אותו לנגיש ונוח לשימוש ועריכה. כיום, שני הדברים הכי משמעותיים שקיימים באתר הם מאגר מידע אודות צמחים לחורש מאכל ים תיכוני ומאגר מידע לגבי יערות מאכל בהקמה בארץ. שני מאגרי המידע פתוחים לעריכה ושינוי.

לובינג: אנו מאמינים שעל מנת ליצור שינוי יש לפעול בשני כיוונים: buttom up ו top down. כך שבמקביל לעשייה בשטח יש לפעול למען קידום הנושא גם ברבדים ממסדיים, כמו משרדי ממשלה וגופים ציבוריים שונים.

ביורוקרטיה: על מנת לאפשר לאתרים חדשים לקום ולממש את מלוא הפוטנציאל שלהם קיימות לפעמים משוכות ביורוקרטיות איתן יש להתמודד. לדוגמה – הקמת מרכזי מבקרים, ביצוע עבודות עפר לשימור מים, נושא המגורים ועוד. אנו מעוניינים שכל מי שרוצה להקים חורש מאכל יוכל לקבל סיוע במישור הזה.

מערך תמיכה מקצועי לתכנון, הקמה ותחזוקת יערות מאכל: מערך תמיכה אשר יוכל לקשר בין כל הגורמים הרלוונטיים על מנת לסייע לאתר חדש לקום: גיוס משאבים, קישור לאנשי מקצוע ומתנדבים בשלבי התכנון, ההקמה והתחזוקה, ועוד.

רשת משתלות ייעודיות לחורשי מאכלרשת משתלות ייעודיות: לחורשי מאכל דרושים שתילים וזרעים השונים במידה ניכרת מההיצע הקיים כיום במשתלות רגילות. השוני מתבטא בסוג הזנים הספציפיים המתאימים לחורשי מאכל ים תיכוניים , האופן שבו מגדלים אותם ועוד.

אנחנו הקמנו אצלנו משתלה קטנה שמטרתה ריבוי צמחים לחורשי מאכל ים תיכוניים. יש צורך בהקמת משתלות נוספות כאלו, או שיתופעולה עם משתלות קיימות.

קואופרטיב ייצור ושיווק: יש צורך ליצור מודל כלכלי אשר יתמוך בהפצת ומכירת כל סוגי התוצרת מחורשי המאכל השונים. מודל קואופרטיבי אשר יקרב גם אנשים מהעיר אל העשייה והחזון.

תיאום וקישור בין כל התחומים: מעין “מרכז עצבים” של הפרויקט, אנשים שטובים בלראות את התמונה הרחבה, לחשוב על אסטרטגיות ולזהות הזדמנויות… וגם לדאוג שכל האנשים המעורבים יהיו איכשהו בקשר אחד עם השני, שרגל שמאל תדע מה רגל ימין עושה.

במישור הזה אנחנו מעוניינים לארגן כנס של כל מקימי האתרים בארץ וכל מי שמעוניין לקחת חלק בפרויקט. הכנס מתוכנן לאזור אוקטובר.

הרבה מילים… הרבה עשייה… הרבה חלומות והרבה התגשמויות… ויש הרבה עוד למה לצפות!

כמובן שכל הדברים שנאמרו רלוונטיים גם לעשייה בארץ וגם בחו”ל. ידוע לנו על פרויקטים שמתחילים בתורכיה, ירדן, פורטוגל ועוד…

ומה עכשיו?

אנחנו נמצאים כרגע בשלב של להתחיל את הכל. עושים קצת מכל דבר. אבל ברור לנו שאנחנו לא יכולים וגם לא רוצים לעשות את הכל בצורה מעמיקה וטובה.

לכן אנחנו מחפשים שותפים.

שותפים לחזון, לדרך, שרוצים לצאת אתנו למסע הזה.

אז אם את או אתה מעוניינים להצטרף לעשייה הרגישו חופשי ליצור אתנו קשר… אנחנו כאן על מנת לקשר את כל הרשת הזו, לראות שקורים חיבורים פוריים ולהתניע את המהלך.

אנחנו מחפשים גם מישהו \ מישהי או זוג שרוצים לקחת פעיל חלק בחזון ובפרויקט ושיבואו לחיות אתנו בחווה ולעבוד אתנו, ונשמח אם זה יהיה לטווח ארוך.

שיהיו לכולנו ימים טובים ופוריים.

לתוכן זה נכתבו 11 תגובות

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן