ארון מרפסת משאריות

בבית המלאכה

ארון זה התחיל את חייו במרפסת חדר התאומים, ולקראת שיפוץ החדר הוחלט לנסות לפרק אותו לפני שליאוניד השיפוצניק יעקור וישליך למכולה. לאחר הסרת הדלתות והמדפים ועקירת הלייסטים, התברר כי מי שבנה את הארון לא התכונן לאפשרות שינסו לפרק אותו. לאחר כמה ניסיונות וטעיות (ונדנודים לכל מכרי שחשדתי בהם כי הם מבינים משהו בנגרות) פורקה ללא פגע מסגרת 4 מתוך 6 הדלתות.

ארון זה התחיל את חייו במרפסת חדר התאומים, ולקראת שיפוץ החדר הוחלט לנסות לפרק אותו לפני שליאוניד השיפוצניק יעקור וישליך למכולה. לאחר הסרת הדלתות והמדפים ועקירת הלייסטים, התברר כי מי שבנה את הארון לא התכונן לאפשרות שינסו לפרק אותו. לאחר כמה ניסיונות וטעיות (ונדנודים לכל מכרי שחשדתי בהם כי הם מבינים משהו בנגרות) פורקה ללא פגע מסגרת 4 מתוך 6 הדלתות. שלמות המסגרת היתה חשובה כדי לאפשר פתיחה וסגירה של הדלתות על ציריהן המקוריים.

הרכבת הניסיון של המסגרת והדלתות, כאשר אחד המשקופים מהודק זמנית בקליבות למדפי המתכת שטרם קובעו לקירבמקום החדש חיכתה נישה עמוקה, בה ניבנו 2 כונניות מתכת “סופר סלוט” שהיו פעם בסלון כשהייתי סטודנט. מסגרת הארון הישן נוסרה, מיקום הדלתות העליונות הוחלף עם התחתונות והותאמו רגליות פילוס שנקנו אצל ביטר באלנבי. חזית הארון הישן הוברגה לקיר מצד אחד ולמדפים מצד שני לאחר תהליך של איזון ופילוס שלא כתוב בשום ספר של אף נגר. בצילום הרכבת הניסיון של המסגרת והדלתות, כאשר אחד המשקופים מהודק זמנית בקליבות למדפי המתכת שטרם קובעו לקיר.

ולפרטים:

שלב פילוס חזית הארון התחיל כאשר בידינו מסגרת “ח” מקורית ובה הדלתות התחתונות. כעת נבנו מדפי המתכת תוך הידוק חלקי בלבד של הברגים וללא חיבור לקיר, כדי לאפשר פילוס המדפים לפי הדלת.

רגלי המסגרת קוצרו, נקדחו חורים המתאימים לרגלי הפילוס והן חוברו. נערך פילוס ראשוני של המסגרת.רגלי המסגרת קוצרו, נקדחו חורים המתאימים לרגלי הפילוס והן חוברו. נערך פילוס ראשוני של המסגרת.

נקדחו חורים מובילים במשקוף השמאלי בעזרת מקדח עץ 4 מ”מ, המשקוף הוצמד לקיר וסומנו מקומות הקידוח בקיר. כל העסק פורק, הקיר נקדח במקדח וידיה 6 מ”מ והוכנסו הדיבלים. המשקוף הוחזר וחובר לקיר בעזרת כמה ברגים.

כאן התברר כי מקצת הקידוחים בקיר סטו מהמישור, והמשקוף התעוות. ראו איך הדלת לא נסגרת. הפתרון היה ויתור על חלק מהברגים, מצאתי 2 קידוחים ישרים על אותו קו אנכי והחלטתי להסתפק בכך.

כאן התברר כי מקצת הקידוחים בקיר סטו מהמישור, והמשקוף התעוותראו איך הדלת לא נסגרת. הפתרון היה ויתור על חלק מהברגים

כעת פולס כל העסק: הרגליות אוזנו לפני הרכבת הדלתות בסיוע פלס. המשקוף הימני חובר באופן זמני בסיוע קליבות לכוננית המתכת ופולס בסיוע פלס ארוך. הדלתות הורכבו ושיחקתי עם כל המכלול עד שמישור הדלתות אוזן והדלתות נסגרו בצורה נקיה.

כעת חוזקו ברגי הכוננית, וסומנו שני קידוחים בקיר לקיבוע הכוננית. כל העסק פורק, הכוננית הוצאה ממקומה ונקדחו שני דיבלים לקיר. הכל הורכב שוב, ואוזן שנית. המשקוף השמאלי חובר בברגים לקיר, והימני בברגים לכוננית.

מצד ימין נדרשו כמה הטלאות יצירתיות בעזרת שאריות עץ ופחיות מתכת מחוררותהדלתות העליונות והמסגרת שלהן חוברו בצורה דומה. מצד ימין נדרשו כמה הטלאות יצירתיות בעזרת שאריות עץ ופחיות מתכת מחוררות, כיוון שעברנו את גובה כוננית המתכת. כל הנ”ל נעשה מבפנים כדי לשמור על חזות אסתטית של הארון.

הרווח בין הדלתות לקיר מולא במדפים ישנים שנוסרו למידה. כל העבודה נעשתה בכלים ידניים פרט לקידוח הדיבלים בקיר שנעשה עם מקדחה בת 20, ולחיתוך המדפים לאורכם שנעשה עם ג’יגסו. החזית נצבעה פרט לדלתות שהוחלט להשאירן עם סימני הגיל.

והתוצאה הסופית

לתוכן זה נכתבו 0 תגובות

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן