תגית: רתכת

סגירה עם קפיץ
השולחן מזווית טיפה שונה
מה נשאר בחבית הקטנה?
השולחן מוכן לעבודה!
מדחף לפיזור חום הקמין בחלל הבית
המשחזת מחוברת לשולחן
משטח של 5 ס"מ
התנורקטה
האופניים מוכנים, מראה מלפנים
ניסיון ראשון לכיפוף
אחרי צביעה והאופניים מוכנות להכנת שייקים!
ארבעת הנגררות לפני צאתם למסע
הכיסא כולו מוכן (כמובן בלי הריפוד עדיין)
הגגון בפעולה, בצד של התפסנים המתברגים

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות