תגית: פטיש שלאקה

סגירה עם קפיץ
השולחן מזווית טיפה שונה
המשחזת מחוברת לשולחן
התנורקטה
ניסיון ראשון לכיפוף
ארבעת הנגררות לפני צאתם למסע
הגגון בפעולה, בצד של התפסנים המתברגים
ההלמניה מוכנה, אם כי התמונה לא משהו

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות