תגית: מסור שורף

השולחן מזווית טיפה שונה
המשחזת מחוברת לשולחן
משטח של 5 ס"מ
הכיפה המוכנה
ניסיון ראשון לכיפוף
ארבעת הנגררות לפני צאתם למסע
ההלמניה מוכנה, אם כי התמונה לא משהו
הפאנלים מונחים בזווית, קולטים אור שמש

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות