סוכת הצללה

טכנולוגיה נאותה

עם פרוץ הקיץ, ועל פי מסקנות מקייצים קודמים, החלטתי להקים סוכה שתצליל את משטח הדק שעליו אנחנו נוהגים לארח ולסעוד מידי פעם. הדק נמצא בחצר הצפון מערבית של הבית, ובשעות הצהריים השמש ממערב שוטפת אותו ויש צורך בהצללה. בשנה שעברה מתחנו בד כותנה גמיש באופן מאולתר, וכיון שהזדמנו לרשותי סנדות, החלטתי לבנות סוכה.

עם פרוץ הקיץ, ועל פי מסקנות מקייצים קודמים, החלטתי להקים סוכה שתצליל את משטח הדק שעליו אנחנו נוהגים לארח ולסעוד מידי פעם. הדק נמצא בחצר הצפון מערבית של הבית, ובשעות הצהריים השמש ממערב שוטפת אותו ויש צורך בהצללה. בשנה שעברה מתחנו בד כותנה גמיש באופן מאולתר, וכיון שהזדמנו לרשותי סנדות, החלטתי לבנות סוכה.

סנדות

הסנדותבעבודתי כגננית נאלצתי לכרות חזירים של עץ אגוז פאקן שצמחו לגובה של קרוב לשלושה מטר, רובם כמוטות ישרים. כשומרת סביבה וחוק עלי לציין שכריתה כזו מותרת: עובי החזירים לא עולה על שני צול, הם לא יתנו פרי, פאקן אינו מותאם לאזור שלנו ועל כן נתקף בפייחת ומהווה פגע, ואחרון – החזירים צמחו באופן שפגע בסביבת הגן. חומר הגלם, על כן, היה נתון מבחינת אורכו, ולכן הסוכה נבנתה רק על חלק  מהדק. בנוסף לסנדות האגוז שמרתי במהלך החורף ענפי מים שגזמתי ממכנף נאה. (ענפי מים: צמיחה מואצת של ענפים דקים וארוכים שצומחים כלפי מעלה ללא שליטה. החזקים שבהם גדלים, ומתעבים בפרק זמן קצר, היות ואין להם בסיס עיגון חזק הם חלשים ונוטים להישבר).

התחלת הבניה

ראשית ציירתי סקיצה, וודאתי שכמות הסנדות שברשותי מתאימה. סקיצה

מבנה הסוכה יווצר על ידי שתי מסגרות בצורת “ח”, עם זויות חיזוק, ושתי קושרות שיקובעו מעליהן.את הבניה התחלתי על הקרקע. סולם ישר שהנחתי בתחתית ה”ח” עזר לי למדידת הגובה, והיווה נקודת אפס. הנחתי את קורת הרוחב על שתי קורות הגובה, והשארתי “עודף” שעליו ישענו הקושרות. לסימון השתמשתי במרקר עבה אדום, שכן בניה בסנדות אינה מדוייקת על המילימטר, ולעומת זאת יש חשיבות רבה לסימונים בולטים. הקלבתי את הסנדות זו לזו כדי שאוכל לקדוח ולחבר את הפינות.


הסנדות על הקרקע. הסולם מדמה את גובה אפס


הפינות עם העודף עליו ישנו הקושרות


הידוק הפינה בעזרת קליבה ניתן לראות את הסימון במקרקר אדום עבה

 

 

 

 

החיבורים

כדי להבטיח חיבור חזק, החלטתי להשתמש בבורג סגר עם אום. כיון שנזקקתי לאורכים שונים וארוכים (על פי מוטות הברגה עם אומיםעובי הסנדות), בחרתי להשתמש במוטות הברגה שחתכתי לפי המידה הרצויה (הצילום יצא קצת מטושטש). השתמשתי במקדח עץ בקוטר זהה לקוטר מוטות ההברגה (8 מ”מ). המקדח הסטנדרטי, אינו מספיק ארוך כדי לעבור את עובי שתי הסנדות, כך שקדחתי בשני שלבים. קידוח ראשון חדר דרך הסנדה העליונה ועוד שניים שלושה ס”מ בסנדה התחתונה, קידוח שני היה בסנדה התחתונה כאשר הקידוח הראשון מוביל לכיוון ולזוית הנכונה (אחרת לא ניתן להשחיל את מוט ההברגה דרך שני החורים). חתכתי ממוט ההברגה את האורך הרצוי פלוס מקדם בטיחות, השחלתי דיסקית ואום, הכנסתי את המוט דרך שתי הסנדות שוב דסקית ואום. אחרי חיתוך מוט ההברגה למידה הרצויה צריך להשחיז מעט את החיתוך כדי שהאום יוכל להתברג בקלות. רגע לפני ההקמה חתכתי את שאריות של המוטות בעזרת משחזת זוית.

מקדח סטנדרטי קצר יותר מעובי שתי הסנדותמוט ההברגה מהודק

 

 

 

 

 

זויות חיזוק

הגומה לראש הבורגאורך הבורג עובר את שלוש הסנדותהזוית מחוזקת על ידי כליבה

ניסרתי מוטות עץ באורך כשמונים ס”מ שישמשו כזויות חיזוק. קדחתי בהן קידוח מוביל הפעם בשלושה שלבים (כפי שמתואר למעלה), קדחתי גם גומה שבתוכה ישב ראש הבורג.. תוך כדי העבודה הבנתי שאם אשתמש בשני מוטות זוית בכל פינה החוזק יגדל. הקלבתי את הזוית. בגלל מחסור באומים השתמשתי בברגים שמצאתי בארון הכלים. וודאתי שאורכם יחדור את שלוש הסנדות. כיון שראש הבורג משושה הגומה רחבה במיוחד כדי שתכיל גם את מפתח הברגים (“בוקסה”) בסיום ההברגה.

ההקמה

לאחר הרכבת ה”ח” הראשון העמדתי אותו נשען כדי לוודא את חוזקו. הרכבתי באופן זהה “ח” נוסף.חתכתי בעזרת משור מכני את הקצוות הבולטים של הזויות (כל החיתוכים של הסנדות נעשו בעזרת משור מכני מטעמי נוחיות). ה"ח" הראשון נשען על העץ לבדיקה. מטעמי בטיחות קשרתי אותו לגזעקצוות הזויות נוסרו כדי שלא יבלטו מחוץ לשלד הסוכהשני הח-תים מונחים אחד על השניניסרתי יתדות עץ שיחזיקו את רגלי הסוכה. שלוש מהרגליים יעמדו על הקרקע מחוץ לדק, והרגל הרביעית תעמוד עליו. הצבתי את ה”ח” הראשונה במקומה. נעזרתי בחברי הטובים, הסולמות, שתמכו ב”ח” בזמן שאני קושרת אותה ליתדות. מאוחר יותר אחבר אותם בעזרת ברגים אחת לשניה ולשולי הדק.  את הרגל שניצבת על הדק אחזק בהמשך עם זוית מתכת.בשלב ההקמה הייתי צריכה לתמוך את הרגל שעל הדק, והזמנתי עוד חבר: שלד שולחן עם בסיס צלב, שבשלב זה מדמה יתד.

יתדות עץה"ח" ניצבת בעזרת חברי הסולמותרגל על דק נעזרת בחבר שתומך

 

 

 

הרגל קשורה ליתד

כעת שני ה”ח” עמדו בכוחות עצמם. הנחתי ביניהם את הקושרות וגם אותן חברתי בשלב זה בקשירה, בהמשך הן יחוברו בהברגה. לאחר חיבור הקושרות הוספתי קושרת נוספת במרכז הגג. בקושרת הזו הקפדתי שתיווצר מעין קשת קטנה שתגביה את מרכז גג הסוכה, כדי שבד ההצללה שימתח עליה לא יקבל בטן. מדדתי את נקודת האמצע של הקושרות ואליהן חברתי, שוב בקשירה, את הקושרת הזו. המדידה הראתה שהסטיה בין שני צידי הסוכה היא של כחמישה ס”מ. בבניה בסנדות זו סטיה מכובדת טובה).

סיום

קושרת מחוברת לחית בקשירהקושרת אמצע עם קשת

אחרי התלבטות עגנתי את העמוד האחרון, זה שניצב על הדק, בעזרת מוטות ברזל. במקרה זה, כיון שזה מה שהיה בנמצא, השתמשתי במוטות ההברגה שנשארו לי. השתמשתי בשני אומים מהודקים זה לזה כמעצור, וקשרתי את העמוד למוטות בחבל קשירה. בהמשך אחליף את כל חבלי הקשירה בחבל סיזל. הוספתי צלעות, עשויות ממוטות במבוק שמצאתי, וזהו. הסוכה מוכנה – תיכף נמתח עליה בד כותנה גמיש להצללה, שבחורף יוסר ויחכה לקיץ שלאחריו.

הסוכה מחכה לבד ההצללהתמיכת העמוד האחרון בעזרת מוטות ההברגה

 

 

 

 

ולסיום סיומת

יתדות ברזל כפותים בחבל סיזלהבד מתוח. שימו לב לספסל משמאל, הוא יככב בחודש הבא.עברו שבועיים.  החלטתי, משיקולי אסטטיקה וקונסטרוקציה, להחליף את יתדות העץ ביתדות ברזל בניה. סיבוב באתר בניה הניב שאריות ברזל בנין בעובי 12 מ”מ. ייתדתי אותם לאדמה וכפתתי לעמודים בעזרת חבל סיזל בעובי 10 מ”מ. מתחתי את הבד ו.. וואלה. מימין לשולחן מככב הגיבור של המדריך הבא.

סיכום

הזמנתי בהתלהבות את הבנים, לראות את הסוכה מוכנה. התגובה שקבלתי היתה: “לא הקדמת קצת? עכשיו רק פסח…”

לתוכן זה נכתבו 12 תגובות

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן