פינת הנוסטלגיה: מד מרחקים מדוייק

טכנולוגיה נאותה

מכשיר זה חשוב במיוחד לחובבי צילום, לסיירים ולקלעים. בעזרתו ניתן להגיע לדיוק רב במדידת מרחקים, והרכבתו קלה וזולה.

הכנת העץ

ממקל העץ נסר שתי חתיכות באורך 20 ס”מ כל אחת. מן השאריות נסר שני ריבועים בגודל 2 ס”מ כל אחד. הקפד על דיוק המידות ועל זויות ישרות. לטש את כל הצדדים בנייר לטש. וצבע כל חתיכה מצידה האחד בצבע שחור בלתי מבריק (לשם כך השתמש בטוש לשרטוט, צבע מים או צבע פלקט).

חתיכות העץ והדיקט (לביד)מן הלביד [דיקט] נסר פס אחד באורך 16 ס”מ, פס אחד באורך 18 ס”מ, ומן השארית נסר עיגול בכל קוטר של 3 ס”מ. לטש גם חלקים אלה, ובפסי הלביד צבע צד אחד בצבע הנ”ל.

הכנת המראות

הכנת המראותקח את שבר הראי ובקש מזגג כי יחתוך ממנו שני מלבנים, כל אחד בגודל של 20 על 27 מ”מ [אפשר גם לעשות זאת לבד עם סכין לחיתוך זכוכית ומקדחה עם ראש לזכוכית לשיוף הפינות, או לחילופין כלים של וויטראז’]. הקפד על מידות וזוויות ישרות. צפה את צידו האחורי של אחד ממלבני הראי בכמה שכבות דקות של דבק פלסטי, והנח לייבוש בין שכבה לשכבה. קח פיסה קטנה של נייר לטש עדין,ושפשף את צידו האחורי של הראי השני, כך שחלק מציפוי הכסף יוסר ממנו. עשה זאת לאט לאט ובעדינות, לבל תסיר שכבה עבה מדי. בדוק את הראי פעם-בפעם, משני צידיו: הראי צריך להיות שקוף למחצה, זאת אומרת – כשמסתכלים דרכו רואים הכל קצת יותר כהה, וכשמביטים עליו מהצד של הזכוכית, הוא עדיין מחזיר בבואה ברורה. צפה את צידו האחורי של ראי זה בשיכבה דקה של לכה שקופה, והנח לייבוש.

חיבור המראה השקופה למחצה

חיבור ומיקום המראההדבק את פס הלביד הקצר אל שני פסי העץ, כמוסבר בציור, וחזק בכמה מסמרים קטנים. שים לב בזמן ההדברה, שהצד השחור של כל החלקים יפנה כלפי פנים. קח את הראי השקוף למחצה והדבק אותו בדבק פלסטי נוסף, מול קצה אחד של פסי העץ. הראי צריך להיות מודבק בזווית של 45 מעלות, כשצידו המצופה לכה שקופה פונה מן הלביד והלאה. עיין הטיב בשרטוטים לבל תטעה!

חיבור המראה (השנייה)

חיבור המראה המלאה לפס הפלדהעתה הלהט את פס הפלדה וצנן אותו לאט לאט, כדי שתירכך. סמוך לקצהו קדח בו שני חורים קטנים וישר את שפתותיהם. כפוך את הפס באמצע, כך שתקבל זווית של קצת יותר מ-135 מעלות. חזור והלהט את פס הפלדה, וצננו מיד תוך טבילה בשמן מכונות, על מנת שיחזור ויתקשה. נגב יפה לבל ישאר כל שמץ של שמן, ומרח את הצד הפנימי של הזרוע הבלתי מנוקבת בכמה שכבות של דבק פלסטי. מרח גם את הצד האחורי של הראי השלם בשכבה נוספת של דבק פלסטי, ובעוד הדבק נוזלי לחץ זה אל זה את שני השטחים המכוסים דבק. חבר במקל כביסה והנח לשעה-שעתיים עד שהדבק יקרש. לאחר מכן, חבר את פס-הפלדה אל פס הלביד הארוך, כך שקצה הפלדה יהיה במרחק של 5 ס”מ מקצה פס הלביד (שוב – ראה פרטים בציור!). חיבור פס הפלדה והראי למסגרת המכשירהחיבור בין הפלדה והלביד נעשה בשני ברגי עץ קטנטנים העוברים את הפלדה ואת הלביד ויוצאים מצידו האחורי של הלביד.  תוכל לקצץ את חודי הברגים, אך תקבל חיבור חזק יותר אם תרכיב מאחורי הלביד עוד פיסת עץ קטנה שחודי הברגים יאחזו בה.

השלמת הקופסא

חבר את פס הלביד הארוך אל שלושת החלקים האחרים, בדבק ובמסמרים, ושים לב, שמול הראי השקוף למחצה יישר חור של 2 ס”מ.

מרח את שפות שני ריבועי העץ בדבק, והכנס אותם בקצוות הפתוחים של פסי הלביד והעץ, כך שהם יסגרו את המכשיר כמו פקקים. חזק כל “פקק” בארבעה מסמרים קטנטנים, והחלק את כל הפינות בנייר לטש.

הרכבת חוגת הכיול

מראה המכשיר מזוויות שונותבצד הראי הבלתי-שקוף, קדח ב”פקק” חור הקטן במקצת מן האום של בורג המתכת. מרח את כל דפנות החור בדבק פלסטי, ולחץ לתוכו אום אחד. השתדל שהאום יהיה מקביל ככל האפשר לשטח העץ! קדח חור של 3 מ”מ, בדיוק במרכז עיגול הלביד שהכנת קודם, העבר דרכו את הבורג, וסוגר היטב באום. כדי שהבורג לא יוכל לזוז בחור, כדאי למרוח את ראשו בדבק, וכן מורחים את האום בצידו הפונה אל העץ. הברג את הבורג לתוך האום אשר ב”פקק”, והפסק כאשר תתחיל להרגיש התנגדות קלה: עתה קצה הבורג מתחיל ללחוץ על פס הפלדה. מד- המרחקים מוכן, ועתה ניגש לכיולו (ז”א, סימון המרחקים).

כיול מד המרחקים

כיול ושימוש במכשיר מד המרחקיםשים את מד-המרחקים לפניך, כשפס הלביד הארוך פונה אלייך. הסתכל דרך החור שממול הראי השקוף, וכוון את המכשיר אל נוך רחוק. מיד תראה דרך החור את הנוף, כשמרכזו ריבוע קטן בו הכל כפול ומוכפל, תוך הזזת-מה של הנוף. סובב את עיגול הלביד בזהירות אנה ואנה, עד שהתמונה הכפולה תעלם, וגם בתוך הריבוע הקטן תראה רק תמונה אחת. הנח את המכשיר מבלי להזיז את עיגול הלביד, סמן חץ בפס הלביד הארוך, סמוך לעיגול, ועל העיגול עצמו צייר את הסיפרה 8, כשהיא שכובה על צידה (סימון של “אין-סוף”, ועתה המכשיר מכוון למרחק אינסופי, כמעט). סימון זה צריך להיות סמוך ככל האפשר לסימון החץ של גוף המכשיר.

חזור וכוון את המכשיר למרחקים ידועים של 30, 20, 10 מטרים וכן הלאה עד למרחק של מטר אחד, ובכל פעם ציין את המרחק במקום המתאים על העיגול.

במדידה – מכוונים את המכשיר אל העצם הנמדד, ומסובבים את העיגול עד שהתמונה הכפולה נעלמת. החץ יראה את המרחק המתאים.

לתוכן זה נכתבו 4 תגובות

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן