האירועים הקרובים: חקלאות

האירועים הקרובים

קורס הכשרה בחקלאות אקולוגית

סדנה להקמת גינה מזינה

סדנת הגנן המסור - תחזוקה שוטפת של גן הירק