קורס אקולוגיה מעשית בקיבוץ לוטן-28 מפגשים ב14 שבועות

קורס אקולוגיה מעשית בקיבוץ לוטן-28 מפגשים ב14 שבועות

מעגל פתיחה, מבוא לקורס שורש המשבר והשקפת עולם הוליסטי
קומפוסט 1: קרקע פוריה בדרך של היער הכנת ערימות קומפוסט
פרמקולצ’ר 1: 3 אתיקות חלק א’ פרמקולצ’ר 1: 3 אתיקות חלק ב’
קומפוסט 2: יחסי C/N  הכנת ערוגות, ערוגות מוגבות
פרמקולצ’ר 2: 10 עקרונות חלק א’ פרמקולצ’ר 2: 10 עקרונות חלק ב’
צמחים ידותיתיים, גילדות ריבוי א-מיני של צמחים, משתלה
פרמקולצ’ר 3: אנליזה של זונים וסקטורים חלק א’ פרמקולצ’ר 3: אנליזה של זונים וסקטורים חלק ב’
גינת ריבוע, גינת מיכלים תאוריה ופרקטיקה זריעה ישירה
פרמקולצ’ר 4: טכניקות תכנון — אנליזה אינפוט- אוטפוט חלק א’ פרמקולצ’ר 4: טכניקות תכנון — אנליזה אינפוט- אוטפוט חלק ב’
עצים וטיפול בעצים מחזור זרעים, שמירת זרעים
פרמקולצ’ר 5: POBREDIM וקבלת תקציר תכנון חלק א’ פרמקולצ’ר 5: POBREDIM וקבלת תקציר תכנון חלק ב’
סיפורם של מי שפכים: מים שחורים מערכות מים אפורים
איסוף מי גשם מהשטח, סימון סוולים מערכות ביו-גז
 שרותים קומפוסטים עבודה על פרויקטי תכנון, פגישות עם הצוות
תכנון אקולוגי 1 עקרונות ושיטות של בניה באדמה
מבוא לבניה טבעית, ערבוב טיח אדמה, לבני אדמה תחילת פרויקט בניה שכבה ראשונה
תכנון אקולוגי 2: סולאר פסיבי והעברת אנרגיה המשך פרויקט בניה – שכבה שניה
עבודה על פרויקטי תכנון, פגישות עם הצוות  איך לבחון אדמה למטרות בניה
תכנון אקולוגי 3 מערכות פולטו-וואטיים
ערבוב טיח במערבל בטון המשך פרויקט בניה – שכבה שלישית
האקולוגיה של הקהילה בעית הצמיחה
שכבה אחרונה לפרויקט פיסול מבוץ
בניה מבלות קש תאוריה עבודה על פרויקטי תכנון, פגישות עם הצוות
בניה מבלות קש מעשי תנורים סולארים, תנורי טיל, טבונים
כלכלת האושר תהליך השימון
מקומיות, ערי מעבר וכפרים אקולוגים כיפות גאו-דזיות
הצגות של פרוקטי תכנון חלק א’ הצגות של פרוקטי תכנון חלק ב’
סיכום הקורס, מעגל סגירה טקס הענקת תעודות

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן