קורס אקולוגיה מעשית בקיבוץ לוטן-28 מפגשים ב14 שבועות

מעגל פתיחה, מבוא לקורסשורש המשבר והשקפת עולם הוליסטי
קומפוסט 1: קרקע פוריה בדרך של היערהכנת ערימות קומפוסט
פרמקולצ’ר 1: 3 אתיקות חלק א’פרמקולצ’ר 1: 3 אתיקות חלק ב’
קומפוסט 2: יחסי C/N הכנת ערוגות, ערוגות מוגבות
פרמקולצ’ר 2: 10 עקרונות חלק א’פרמקולצ’ר 2: 10 עקרונות חלק ב’
צמחים ידותיתיים, גילדותריבוי א-מיני של צמחים, משתלה
פרמקולצ’ר 3: אנליזה של זונים וסקטורים חלק א’פרמקולצ’ר 3: אנליזה של זונים וסקטורים חלק ב’
גינת ריבוע, גינת מיכלים תאוריה ופרקטיקהזריעה ישירה
פרמקולצ’ר 4: טכניקות תכנון — אנליזה אינפוט- אוטפוט חלק א’פרמקולצ’ר 4: טכניקות תכנון — אנליזה אינפוט- אוטפוט חלק ב’
עצים וטיפול בעציםמחזור זרעים, שמירת זרעים
פרמקולצ’ר 5: POBREDIM וקבלת תקציר תכנון חלק א’פרמקולצ’ר 5: POBREDIM וקבלת תקציר תכנון חלק ב’
סיפורם של מי שפכים: מים שחוריםמערכות מים אפורים
איסוף מי גשם מהשטח, סימון סווליםמערכות ביו-גז
 שרותים קומפוסטיםעבודה על פרויקטי תכנון, פגישות עם הצוות
תכנון אקולוגי 1עקרונות ושיטות של בניה באדמה
מבוא לבניה טבעית, ערבוב טיח אדמה, לבני אדמהתחילת פרויקט בניה שכבה ראשונה
תכנון אקולוגי 2: סולאר פסיבי והעברת אנרגיההמשך פרויקט בניה – שכבה שניה
עבודה על פרויקטי תכנון, פגישות עם הצוות איך לבחון אדמה למטרות בניה
תכנון אקולוגי 3מערכות פולטו-וואטיים
ערבוב טיח במערבל בטוןהמשך פרויקט בניה – שכבה שלישית
האקולוגיה של הקהילהבעית הצמיחה
שכבה אחרונה לפרויקטפיסול מבוץ
בניה מבלות קש תאוריהעבודה על פרויקטי תכנון, פגישות עם הצוות
בניה מבלות קש מעשיתנורים סולארים, תנורי טיל, טבונים
כלכלת האושרתהליך השימון
מקומיות, ערי מעבר וכפרים אקולוגיםכיפות גאו-דזיות
הצגות של פרוקטי תכנון חלק א’הצגות של פרוקטי תכנון חלק ב’
סיכום הקורס, מעגל סגירהטקס הענקת תעודות

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן