גיוס ומיצוי תקציבים בנושאי סביבה, אקלים וקיימות

זמן

16.02 - 23.03    
9:00 - 15:15

Event Type

מבוא

בשני העשורים האחרונים תחומי הסביבה השונים במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות
תופסים מקום רחב יותר בעשייה, מתוך הבנת חשיבות הסביבה לאיכות חיים ובריאות
הציבור וכחלק ממגמה גלובלית להערכות למשבר האקלים. מסיבה זו הקצאת תקציבים
ממשלתיים ואחרים התפתחה רבות וניצול תקציבים אלו מקדם איכות חיים, שומר על
הסביבה וחוסך משאבים.
קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים – איתור תמיכות בנושאים
אלו, הגשתן באופן מיטבי וקבלת התמיכה.

מטרות הקורס

הכרות עם מקורות תקציב שמעמידים משרדי הממשלה וגופים נוספים, כללי הקצאתם, מפגש עם אנשי קשר
באותם המשרדים / גופים והיכרות עם מקורות מידע נוספים.
היכרות עם מגוון דגשים להגשה מיטבית של בקשות תמיכה וקולת קוראים.
למידת עמיתים לשיתוף ניסיון ויצירת רישות להיוועצות עתידית.

מתכונת הלימודים

היקף השעות בקורס: 35 ש“א (5 מפגשים)
יום הלימודים: ימי ד‘ אחת לשבוע, בין השעות 9:00 – 15:15
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח‘ הארבעה 28 ,מגדל
חאג‘ג צפוני, קומה 7 ,ת“א (במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת“א)
מועד פתיחת הקורס: 16 בפברואר 2022
מועדי הקורס: 16.2 / 23.2 / 2.3 / 9.3 / 23.3
● בקורס ישולבו שני מפגשים בזום

שכר הלימוד

950,1- ₪ לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
200,2 – ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

 

למידע נוסף, הרשמה ופרטים ליצירת קשר, לחצו על הקישור הזה.

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן