תקנון ותנאי שימוש באתר “בידיים”

התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף במידה זהה לשני המינים.

כללי

 • אתר “בידיים” (להלן “האתר”) שומר לעצמו את הזכות לשנות את נוסח התקנון מעת לעת באם יהיה צורך בכך.
 • תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב (או כל מכשיר תקשורת אחר), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 • המונח “תוכן” או “תכנים” המיוחסים לאתר כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלו – חופשיים לכל ברישיון “רשות הציבור” (Public Domain). עם זאת, תרומות יתקבלו בברכה.
 • השימוש באתר הינו חינם.
 • האתר אינו חלק מארגון התנדבותי, מסחרי או ציבורי, והנו מופעל בהתנדבות. כל תרומה, בין אם מאדם פרטי או מקרן כלשהי, וכל הכנסה מפרסום, אם מפעיל האתר יבחר לגשת לערוץ זה (פוטנציאלי, לא מיושם עדיין), מופנות להחזר הוצאות עיצוב, פיתוח ואחזקת האתר.

שימוש באתר

 • מפעיל האתר רואה את עצמו אחראי על איכות התוכן המתפרסם באתר, ועושה מאמצים לשמור אותו בהלימה לערכי האתר.
 • עם זאת האחריות על השימוש באתר, החשיפה לתוכן המוצג בו והיישום של התוכן המוצג בו, חלים על המשתמש בלבד.

קבלת דיוור אלקטרוני מהאתר

 • כחלק מפעילות האתר, ישלח ניוזלטר אחת לתקופה לנרשמים ברשימת התפוצה. ההרשמה לקבלת הניוזלטר באמצעות הדואר האלקטרוני הינה דרך האתר. תדירות שליחת הניוזלטר לא תעלה על אחת לשבועיים. בניוזלטר יסופק מידע על עדכונים באתר ותוכן נוסף הקשור, לדעת מפעיל האתר, לתחום פעולתו.
 • במידה ואינכם מעוניינים בשירות זה, תוכלו להפסיקו בכל שלב על ידי שליחת בקשה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של האתר או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. נוסח הבקשה יכיל את המשפט “ברצוני להסיר את עצמי מרשימת התפוצה”.

פרטיות

מפעיל האתר מתחייב שלא למסור את פרטי המשתמשים באתר לכל גוף שלישי.

מטרת האתר

  אתר “בידיים” נהגה ונוצר לאור שתי מטרות מרכזיות: בראש ובראשונה על מנת לתמוך באלו המעוניינים ללמוד וליישם אורח חיים מקיים, ובנוסף לכך עקב חוסר בחומר כתוב בעברית בנושאים אלה. יצירת האתר מלווה במספר עקרונות השלובים זה בזה ומובאים כאן:

 • עשה זאת בעצמך זה לא רק למען עצמך – לעשות בעצמנו זה לא רק כיף ולא רק כלכלי, אלא גם מעורר מודעות. אני מאמין שעשייה עצמית מלמדת את העושה להיות קשוב לעצמו ולסביבתו, ומעלה את המודעות למחיר האמתי של פעולות יום יומיות שבדרך כלל חומק מאיתנו.
 • למידה מתוך פתרון בעיות ומיפוי הזדמנויות – על מנת ליצור סביבת חיים מקיימת יותר עלינו להתעורר, ולפתח מודעות רדיקלית לבעיות שמתחילות בנו ובסביבה הקרובה אלינו. לאחר שנשיג הבנה עמוקה יותר, נגלה פעמים רבות כי מה שחשבנו כבעיה עולה וצץ כהזדמנות כשמחפשים זווית שונה על מצב הדברים.
 • בין תחומיות – רבים מן היישומים המובאים באתר זה חולשים על שני תחומים ואף יותר, שבדרך כלל נלמדים ונחקרים בנפרד אחד מן השני. עם זאת כדי לפתור בעיות מורכבות בצורה פשוטה, יש להכיר תחומים רבים ולא פחות חשוב – לדעת היכן הם נפגשים או יכולים להיפגש.
 • מינימום משאבים בעזרת מקסימום תכנון – בעשייה מקיימת בהכרח מתבקש כי נצמצם את משאבינו ככל האפשר. בעזרת תכנון קפדני ומודעות למוגבלות המשאבים והיכולת העצמית, נוכל לחסוך באנרגיה, בייצור פסולת ואף במשאבים כלכליים.
 • יצירתיות – יצירתיות חשובה כשמבקשים לחסוך במשאבים. שימוש יצירתי בפסולת ובחומרים טבעיים מתכלים יכול להקטין עד מאד את הלחץ שאנו מפעילים על הסביבה.

דרכי פעולה

על מנת להשיג את מטרות האתר אני (המפעיל) פועל בדרכים הבאות:

 • חקר פעיל – רוב החקר נובע מסגנון החיים שלי ובבחירה להמשיך ולצעוד בכיוון הקיימות. כל פרויקט שמסוקר באתר עלה מתוך צורך כזה או אחר שלי, של אחד מקרובי, או של אדם שפנה אלי בבקשה לעזרה. החקר מתבצע באמצעים שונים, ביניהם מחקר אינטנסיבי ברחבי האינטרנט, השתתפות בסדנאות יישומיות שונות, הרבה השקעה בתכנון, יישום ותיעוד של פתרונות אותם אני מוצא לנכון להכניס אל תוך חיי.
 • רישיון “רשות הציבור” – כל התוכן באתר מוגדר כ”רשות הציבור” (Public Domain) מתוך אמונה בחופש המידע והידע, ומתוך רצון “להוביל” למהפכות קטנות המתחוללות בכל אדם שמתחיל לפתור בעיות בתחום בעצמו. רישיון “רשות הציבור” מאפשר לכל אדם לעשות כל שימוש העולה על רוחו בתוכן האתר. להגדרה של “תוכן”, ראו: כללי.
 • תיעוד פרויקטים והעלאתם לאתר – לפחות אחת לחודש יעלה לאתר פרויקט חדש, המתועד בתמונות, ומסוקר לפי שלבי ההכנה בצורה פשוטה לקריאה וליישום. כל התמונות והטקסטים נכתבים על ידי ומועלים לאתר, בו הם מסודרים בצורה נגישה ונוחה לקריאה.
 • ניהול ניוזלטר ורשימת תפוצה – אחת לתקופה (שלא תעלה על אחת לשבועיים) ישלח ניוזלטר לרשימת תפוצה (אליה אפשר להירשם באתר). הניוזלטר מכיל עדכונים על פרויקטים חדשים, וכן תכנים נוספים, הרלוונטיים לתחום הקיימות ו”עשה זאת בעצמך” שאני רואה לנכון לצרף. את תנאי ההצטרפות וההסרה מרשימת התפוצה ניתן לראות תחת “קבלת דיוור אלקטרוני מהאתר”.
 • תשקיף הוצאות והכנסות – לאתר ולהפעלתו יש, כמובן, הוצאות, ועל כן אני רואה לנכון שיהיו לו גם הכנסות על מנת לכסות הוצאות אלו. באתר מפורסם תשקיף ההוצאות וההכנסות העדכני לפי שנה קלנדרית, מוכן לצפייה וביקורת מכל מבקר באתר.

שיהיה לכולנו שימוש מהנה!
צוות אתר “בידיים”.

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן