Cluster

המוטיבציה העיקרית שלנו היא לשנות את האופן בו אנשים חווים את העיר, על ידי יצירת מרחבים ציבוריים אטרקטיביים ושוקקי חיים.

המטרה העיקרית היא להביא חיים חדשים לבניינים נטושים על ידי הפיכתם ל”קלאסטרים אומנותיים”: מרחבים ליצירה, לסוציאליזציה ולבילוי זמן. דרך האומנות, בעצם להחיות את הבניינים וליצור יש מאין.

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן